Seje delovnih teles občinskega sveta pred 6. redno sejo občinskega sveta (september 2023)

datum: 14.09.2023

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 21. septembra 2023, je sklicana seja naslednjega delovnega telesa občinskega sveta:

4. seja Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe, ki bo v torek, 19. septembra 2023, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi občine.

 

Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 6. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

https://www.gor-radgona.si/novice/sejna-gradiva-in-sklepi/2023091115271605/