OBVESTILO - prijava škode na živalih zaradi posledic močnih neurij od 4. avgusta 2023 dalje (rok za vloge do 9. 9. 2023)

datum: 30.08.2023

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO – prijava škode na živalih zaradi posledic močnih neurij od 4. avgusta 2023 dalje (PDF)

OBRAZEC 6 – ocena škode na živalih, perutnini in ribah, povzročene po naravni nesreči (PDF)

Sklep ocena škode živali - avgust 2023 (PDF) in Dopolnilni sklep, ki v celoti nadomesti Dopolnilni sklep, št. 844-30/2023-49 z dne 28. 8. 2023 (PDF)

* * *

Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v kmetijstvu in na stvareh v Občini Gornja Radgona, na podlagi Dopolnilnega sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, k Sklepu št. 844-30/2023-185- DGZR, z dne 10. 8. 2023, izdaja naslednje
 

O B V E S T I L O
prijava škode na živalih zaradi posledic močnih neurij od 4. avgusta 2023 dalje

 

Pozivamo vse občane, ki so zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi v Občini Gornja Radgona od 4. avgusta 2023, utrpeli škodo na živalih.

Na podlagi dopolnilnega Sklepa URSZR k Sklepu št. 844-30/2023-185 DGZR z dne 10. 8. 2023, je Občina Gornja Radgona pričela z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli neposredno škodo na živalih.

 

Prijavo škode je potrebno oddati na obrazcu

 

Obrazci so na razpolago na spletni strani Občine »https://www.gor-radgona.si « ali na občinski upravi Občine Gornja Radgona.

Izpolnjene in podpisane obrazce s priloženimi fotografijami oddate na sedežu občinske uprave Občine Gornja Radgona ali jih pošljete po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, najkasneje do vključno petka, 9. septembra 2023.

 

OBČINSKA UPRAVA