Obvestilo o zbiranju vlog za denarno pomoč za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin najbolj prizadetim oškodovancem v poplavah 3., 4. in 5. avgusta 2023 (rok za oddajo vlog najkasneje do 28. 8. 2023)

datum: 23.08.2023

kategorija: Sporočilo za javnost

Sporočilo za javnost - Obvestilo o zbiranju vlog za denarno pomoč za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin najbolj prizadetim oškodovancem v poplavah 3., 4. in 5. avgusta 2023 (rok za oddajo vlog najkasneje do 28. 8. 2023) (PDF)

VLOGA B ZA PRVO HUMANITARNO POMOČ -javna sredstva (POPLAVE – 3., 4. in 5. avgust 2023) (PDF)

* * *

OBVESTILO: DODELITEV SREDSTEV ZA ZAGOTOVITEV OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN PRIZADETIM V AVGUSTOVSKIH POPLAVAH

Sporočilo za javnost 

Dodelitev sredstev za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin prizadetim v nedavnih poplavah

Vlada Republike Slovenije je dne 5. avgusta 2023 v duhu sočutja in solidarnosti sprejela pomembno odločitev glede prizadetih v nedavnih poplavah. V skladu s tem, je bilo Rdečemu križu Slovenije in Slovenskemu Karitasu dodeljenih po 5.000.000,00 evrov sredstev, s čimer se bo omogočila učinkovita in hitra oskrba z osnovnimi življenjskimi potrebščinami tistim, ki so bili najbolj prizadeti v poplavah 3., 4. in 5. avgusta 2023.

Ta humanitarna pomoč predstavlja prvi korak k takojšnjemu olajšanju bremena, ki ga je prinesla nepričakovana naravna nesreča. Dodeljena sredstva bodo namenjena neposredno prizadetim prebivalcem, z upoštevanjem različnih stopenj škode na njihovih domovih. Skladno s tem bodo sredstva dodeljevali Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas.

Višina pomoči bo odvisna od škode, ki je nastala na stanovanjskih objektih, v katerih ljudje dejansko živijo:

 • Stopnja 1: Za trajno uničene hiše ali stanovanja, ki so praktično neobnovljiva, in zahtevajo nadomestno bivališče, bo višina pomoči znašala 3.000,00 evrov.
 • Stopnja 2: V primeru poplavljenih stanovanjskih etaž bo višina pomoči znašala 1.500,00 evrov.
 • Stopnja 3: Za poplavljene kletne prostore pa bo višina pomoči znašala 500,00 evrov.

Prosilci za pomoč morajo izpolniti vlogo in jo oddati najkasneje do 28. avgusta 2023. Vlogo lahko oddate osebno ali po pošti na lokalni Rdeči križ ali Karitas ali občino, kjer ste utrpeli škodo.

Vsakemu posameznemu prosilcu bo dodeljen znesek v skladu s prvim nujnim ukrepom za zagotovitev osnovnih življenjskih potrebščin. Po odobritvi vloge bo prejemniku izdan sklep s strani ene izmed organizacij, Slovenskega Karitasa ali Rdečega križa Slovenije.

Če se bo izkazalo, da višina odobrenih sredstev presega razpoložljiv znesek javnih sredstev iz vladnega sklepa, bodo v okviru transparentnosti in odgovornosti prizadevanja vlade usmerjena k zagotavljanju dodatnih sredstev. V primeru, da bodo namenska javna sredstva na podlagi ocene vlog ostala neporabljena, se bo odobrena višina pomoči sorazmerno povečala za prvo in drugo škodno stopnjo.

Vloga je na voljo v priponki.

Karitas - Župnija Gornja Radgona (rkc.si)

RKS - OZ Gornja Radgona - Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Gornja Radgona (ozrk.si)

 

* * *

OBVESTILO - na spletni strani VLADE RS objavljene vse pomembne informacije za prizadete v poplavah

Na vladnem portalu je objavljena spletna stran »Slovenijo prizadele najhujše poplave«, kjer so na enem mestu zbrane vse pomembne informacije o poplavah, ki so zajele Slovenijo, in sicer:

 1. obvestila pristojnih služb kako ravnati v določenih primerih in na koga se obrniti,
 2. o ukrepih za odpravo posledic poplav za gospodinjstva, občine, gospodarstvo, kmetovalce, kulturno dediščino,
 3. informacije glede zbiranja pomoči,
 4. informacije glede mednarodne pomoči,
 5. aktualne novice,
 6. aktualna zakonodaja.
   

Spletna stran je na voljo TU. (https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/slovenijo-prizadele-najhujse-poplave/)

Slovenijo prizadele najhujše poplave | GOV.SI