Seje delovnih teles občinskega sveta pred 3. redno sejo občinskega sveta (17. in 18. aprila 2023)

datum: 12.04.2023

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 20. aprila 2023, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

1. seja Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 17. aprila 2023, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi občine;

1. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 17. aprila 2023, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi občine;

1. seja Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 18. aprila 2023, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi občine;

1. seja Odbora za finance in premoženjska vprašanja, ki bo v torek, 18. aprila 2023, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi občine.

 

Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 3. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

https://gor-radgona.si/novice/sejna-gradiva-in-sklepi/2023040713151302/