LOKALNE VOLITVE 2022: POROČILO o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona, dne 20. 11. 2022

datum: 25.11.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 41. in 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona na svoji 4. seji, dne 25. 11. 2022, sprejela naslednje:

POROČILO o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona, dne 20. 11. 2022

 

ZBIR PODROBNEJŠIH ANALITIČNIH PODATKOV O IZIDU VOLITEV:
OPOMBA: Vsi objavljeni končni podrobnejši analitični podatki so informativnega značaja in so neuradni. Zajeti so vsi zadnji izpisi rezultatov. Uradni podatki so zajeti v zgoraj objavljenem poročilu o izidu rednih volitev.

Vsi izpisi volilne udeležbe in statistika volivcev:
LV22-OGR-REZULTATI-UDELEŽBA in STATISTIKA (24.11.2022-9.40).zip

Vsi izpisi rezultatov volitev župana:
LV22-OGR-REZULTATI-VOLITVE ŽUPANA (24.11.2022-9.40).zip

Vsi izpisi rezultatov volitev v občinski svet:
LV22-OGR-REZULTATI-VOLITVE V OBČINSKI SVET (24.11.2022-9.40).zip

Vsi izpisi rezultatov volitev v svete krajevnih skupnosti v občini:
LV22-OGR-REZULTATI-VOLITVE V SVETE KS v OGR (24.11.2022-16.45).zip

LV22-OGR-REZULTATI-VOLITVE V SVET KS Črešnjevci-Zbigovci (24.11.2022-9.45).zip
LV22-OGR-REZULTATI-VOLITVE V SVET KS Gornja Radgona (24.11.2022-9.45).zip
LV22-OGR-REZULTATI-VOLITVE V SVET KS Negova (24.11.2022-16.45).zip
LV22-OGR-REZULTATI-VOLITVE V SVET KS Spodnja Ščavnica (24.11.2022-9.45).zip
LV22-OGR-REZULTATI-VOLITVE V SVET KS Spodnji Ivanjci (24.11.2022-9.45).zip