LOKALNE VOLITVE 2022: Ugotovitveni sklep ObVK, da se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov na volitvah župana Občine Gornja Radgona dne 20. 11. 2022

datum: 21.11.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

UGOTOVITVENI SKLEP ObVK OGR - da se opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov na volitvah župana Občine Gornja Radgona dne 20. 11. 2022 (PDF) - 21. 11. 2022

* * *

Na  podlagi 41. člena in 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona dne 21. 11. 2022, sprejela naslednji
 

UGOTOVITVENI SKLEP
 

I.

Ugotovi se, da so na podlagi zapisnikov o izidu glasovanja kandidati za župana Občine Gornja Radgona na rednih lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022, dobili naslednje število veljavnih glasov:

 

 

Izžrebana številka

Kandidat

Število glasov

Odstotek glasov(%)

 

 

 

 

4

 

David ROŠKAR

1.402

43,24

 

 

 

 

1

 

Urška MAUKO TUŠ

1.143

35,26

 

 

 

 

3

 

Mag. Marjan ŽULA

399

12,31

 

 

 

 

2

 

Boris JAUŠOVEC

177

5,46

 

 

 

 

5

 

Franc FARTEK

121

3,73

 

 

                                           


II.

Upoštevajoč določilo 107. člena ZLV noben kandidat za župana Občine Gornja Radgona iz prve točke tega sklepa ni dobil večine veljavnih glasov, zato se v skladu z 2. odstavkom 107. člena ZLV opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov, in sicer med:

  1. David ROŠKAR – predlagatelj STANISLAV ROJKO IN SKUPINA VOLIVCEV
  2. Urška MAUKO TUŠ – predlagatelj ALEŠ DOKL IN SKUPINA VOLIVCEV