LOKALNE VOLITVE 2022: SEZNAM potrjenih kandidatov za redne volitve članov v Svete krajevnih skupnostih v občini Gornja Radgona, ki bodo dne 20. novembra 2022

datum: 04.11.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20-odl- US) v zvezi z določbami 60. in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ) (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17, 29/21), Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona objavlja dne 4. 11. 2022:
 

 

Predstavnik liste kandidatov lahko v 48 urah po dnevu objave seznama list potrjenih kandidatov, vloži ugovor zoper potrjeno listo kandidatov, če je le-ta sestavljena v nasprotju z Zakonom o lokalnih volitvah. Ugovor se vloži pri Občinski volilni komisiji Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona.
 

* * *

Podatki o lokalnih volitvah 2022 za vse občine v Sloveniji so javno dostopni preko enotnega državnega portala Lokalne volitve 2022:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/

Podatki o kandidatih in listah kandidatov za Občino Gornja Radgona:

https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/obcine/gornja_radgona/kandidati

 

Vse objave glede Lokalnih volitev 2022 v občini ter informacije in obrazci so zbrane na povezavi:
LOKALNE VOLITVE 2022 - Občinska volilna komisija - Organi občine (gor-radgona.si)