Seji delovnih teles občinskega sveta pred 6. izredno sejo občinskega sveta (26. oktobra 2022)

datum: 24.10.2022

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 27. oktobra 2022, sta sklicani seji naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

13. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v sredo, 26. oktobra 2022, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi občine;

14. seja Odbora za finance in premoženjska vprašanja, ki bo v sredo, 26. oktobra 2022, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi občine.

 

Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

https://www.gor-radgona.si/novice/sejna-gradiva-in-sklepi/2022102412192249/