Seja delovnega telesa občinskega sveta pred 5. izredno sejo občinskega sveta (10. oktobra 2022)

datum: 07.10.2022

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 13. oktobra 2022, je sklicana seja naslednjega delovnega telesa občinskega sveta:

17. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade, ki bo v ponedeljek, 10. oktobra 2022, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi občine.

 

Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 5. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

https://www.gor-radgona.si/novice/sejna-gradiva-in-sklepi/2022100615171325/