Na območju štirih krajevnih skupnosti občine Gornja Radgona postavljene nove LED solarne svetilke

datum: 04.10.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA SVETLEJŠA ZA DVAINDVAJSET LED SOLARNIH SVETILK

V letošnjem proračunskem letu smo del sredstev namenili postavitvi novih dvaindvajset LED solarnih svetilk s kandelabri na območjih občine, kjer ni urejene javne razsvetljave. V projekt so bile vključene krajevne skupnosti Črešnjevci - Zbigovci, Spodnji Ivanjci, Negova in Spodnja Ščavnica. Pri določitvi lokacij smo neposredno sodelovali s predsedniki omenjenih krajevnih skupnosti, ki so podali predloge lokacij za postavitev solarnih svetilk.

V Krajevni skupnosti Črešnjevci sta se postavili dve solarni svetilki, v Krajevni skupnosti Spodnji Ivanjci šest svetilk, v Krajevni skupnosti Negova  osem svetilk in v Krajevni skupnosti Spodnja Ščavnica šest solarnih svetilk (lokacije označene na skici). 

Celotna investicija je znašala 28.010,00 EUR in je zajemala nabavo LED solarnih svetilk s kandelabri višine 4 m ter izvedbo betonskih temeljev za kandelabre z drobnim materialom. Izvajalec investicije je bilo podjetje MAITIM Computers, informacijske tehnologije, d.o.o. iz Kamnika.

Projekt se je izkazal kot dobra praksa, uspešno začrtan in izpeljan, zato bomo v naslednjem proračunskem letu poskušali z njim nadaljevati.

Sporočilo za javnost (PDF)

Skica lokacij novih LED solarnih svetilk

lokacije postavitve solarnih svetilk

Fotografija novo postavljene solarne svetilke v kraju Plitvički Vrh

solarna svetilka ponoči