Sklep o ustavitvi postopka javnega naročila Prenova javne razsvetljave v občini Gornja Radgona v letu 2022

datum: 11.08.2022

kategorija: Razpis

Javno naročilo "Prenova javne razsvetljave v občini Gornja Radgona v letu 2022"

Sklep o ustavitvi postopka javnega naročila Prenova javne razsvetljave v občini Gornja Radgona v letu 2022