Ministrstvo za zdravje odobrilo in določilo višino sofinanciranja investicije Rekonstrukcija in vertikalna prizidava zdravstvenega doma v Gornji Radgoni

datum: 19.05.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

Občina Gornja Radgona je prejela sklep Ministrstva za zdravje, s katerim je odobrilo popolno vlogo na javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023.

V imenu vseh občin soustanoviteljic javnega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona, je Občina Gornja Radgona tako uspešno kandidirala na omenjenem javnem razpisu, in sicer za investicijo Rekonstrukcija in vertikalna prizidava zdravstvenega doma v Gornji Radgoni

S sklepom je ministrstvo določilo višino sredsev sofinanciranja iz državnega proračuna za proračunski leti 2022 in 2023, in sicer 750,829,70 EUR

Več o samem projektu smo zapisali v aktualnem glasilu. Vsebino objavljamo v celoti tudi v tej objavi.

**** 

Rekonstrukcija in prizidava Zdravstvenega doma Gornja Radgona

Namen projekta »Rekonstrukcija in vertikalna prizidava Zdravstvenega doma« je rekonstrukcija bivših prostorov reševalne službe ter novogradnja vertikalnega in horizontalnega prizidka k obstoječi stavbi zdravstvenega doma v Gornji Radgoni ter s tem krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenega doma in kvalitete izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni. Z izvedbo investicije bo ZD Gornja Radgona pridobil manjkajoče prostore, namenjene splošni in družinski medicini, ultrazvočni diagnostiki, patronažnemu varstvu družin in preventivni dejavnosti, skupaj s prostori za nov laboratorij.

Z obravnavano investicijo želi ZD Gornja Radgona urediti primerne prostore na več nivojskih dejavnosti v zdravstvenem domu. V prostorih nekdanje reševalne postaje bo zavod z rekonstrukcijo garaž in horizontalno prizidavo pridobil ustrezne kvadrature za nov laboratorij. Sodoben laboratorij bo omogočal vzpostavitev dveh odvzemnih mest, kar bo bistveno skrajšalo čakanje pacientov na odvzem krvi. Načrtovani sta dve ločeni čakalnici, ena za zdrave osebe in druga za kužne. V istem nivoju se bo vzpostavila še ultrazvočna ambulanta za potrebe izvajanja ultrazvočnih preiskav (ultrazvok trebuha, ultrazvok dojk in v bodoče še dodatne ultrazvočne preiskave). Opisani prostori laboratorija in ultrazvočne ambulante bodo pritlični, s posebnim vhodom, kar bo omogočalo ustreznejši dostop za starejše osebe in invalide, kar je velika prednost v primerjavi s sedanjo lokacijo laboratorija. V prostorih sedanjega laboratorija pa se v prihodnosti načrtuje ureditev otroško-šolske ordinacije, kar je smiselno glede na lokacijo preostalih dveh otroško-šolskih ordinacij, vendar ni predmet tega projekta. S tem bi se pediatrična ambulanta, ki gostuje v prostorih sosednje lekarne, za kar Zdravstveni dom plačuje najemnino, preselila na sedež zavoda.

Občina Gornja Radgona bo obravnavano investicijo financirala iz sredstev občinskega proračuna, ob sofinanciranju ostalih občin ustanoviteljic javnega zavoda in samega zdravstvenega doma in iz nepovratnih sredstev Ministrstva za zdravje.

Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 1.494.588,65 EUR z DDV. Na podlagi javnega razpisa »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023« bo Občina Gornja Radgona predvidoma pridobila 677.920,00 EUR nepovratnih sredstev.

Predvideva se, da bo investicija izvedena v obdobju treh let, in sicer med leti 2022 in 2024 pri čemer bo pretežni del investicije (70 %) izveden v letu 2023, v letu 2022 bo predvidoma izvedenih 3 % investicije ter v letu 2024 27 % investicije.

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 4. izredni seji dne 16. 2. 2022 sprejel sklep o zagotavljanju sredstev za izvedbo projekta »Rekonstrukcija in vertikalna prizidava Zdravstvenega doma v Gornji Radgoni«.

Vizualizacija:

Zdravstveni dom G.Radgona1Zdravstveni dom G.Radgona3Zdravstveni dom G.Radgona4