Obnova visokovodnega nasipa ob reki Muri

datum: 27.10.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

OBNOVA VISOKOVODNEGA NASIPA OB REKI MURI

Projekt »Obnova visokovodnega nasipa ob reki Muri v Gornji Radgoni«, katerega naročnik je Direkcija Republike Slovenije za vode – sektor območja Mure, je v zaključni fazi. Vsa obnovitveno vzdrževalna dela od sejmišča do že obnovljenega protipoplavnega zidu, je izvedel izvajalec Pomgrad vodnogospodarsko podjetje d.d., na način, da se je nadvišala (nespremenjena) trasa do ustrezne varnostne višine, odstranila vsa potrebna lesna zarast, nasip se je razširil na vodno stran, v manjšem obsegu pa tudi na zračno stran. Po končanih zemeljskih delih je bil saniran nasip še ustrezno zatravljen.

Urejajo se še ustrezni dostopi na nasip, postavljene so že lesene stopnice in klančine, občina izvaja aktivnosti opremljanja nasipa z urbano opremo.

Nasip ima poleg varovalne vloge tudi vlogo športno - rekreativne površine, saj občanom omogoča kolesarjenje, sprehajanje, jógging in podobno.

Obnova visokovodnega nasipa ob reki Muri

Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, oktober 2021