Izjava za javnost: Izvedena sečnja dreves na Mladinski ulici v Gornji Radgoni v okviru projekta »Kolesarska pot v mestu Gornja Radgona«

datum: 28.06.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Izjava za javnost - Izvedena sečnja dreves na Mladinski ulici v Gornji Radgoni v okviru projekta »Kolesarska pot v mestu Gornja Radgona« - 28. 6. 2021

* * *

Gornja Radgona, 28. junij  2021

IZJAVA ZA JAVNOST

Izvedena sečnja dreves na Mladinski ulici v Gornji Radgoni v okviru projekta »Kolesarska pot v mestu Gornja Radgona«

Po dolgoletnih prizadevanjih je Občina Gornja Radgona uspešno pridobila sofinancerska sredstva za rekonstrukcijo Mladinske ulice in ulice Cesta na Stadion v okviru projekta »Kolesarske poti v mestu Gornja Radgona«. O navedenem projektu oz. investiciji, ki je sestavni del proračuna za leto 2021, smo večkrat obveščali javnost, prav tako tudi o predvideni sečnji dreves.  

Projekt je ves čas zasnovan tako, da se ob sami izgradnji kolesarske poti izvede celotna rekonstrukcija obeh ulic z novo zgrajenimi pločniki (in sečnjo dreves) in z obnovljeno cesto.

Problematika zarasti oz. dreves ob Mladinski ulici, kjer poteka trasa predvidene kolesarske poti, nam je dobro znana. Ob številnih podanih zahtevah občanov v preteklosti, se je stanje teh dreves ves čas spremljalo. Na eni strani je bilo veliko občanov, ki so želeli, da se večino dreves ohrani, na drugi strani pa so prihajale številne zahteve občanov za odstranitev dreves, ker jih drevesa vsled propadanja ogrožajo.

Zdravstveno stanje 75 dreves v Mladinski ulici je bilo takšno, da smo se odločili za celotno odstranitev, saj je bilo zdravih le še malo dreves (manj kot ena tretjina). Dokaz za to trditev so tudi odlomi dreves in padci dreves ob večjih neurjih, kot tudi strohneli panji po opravljenem poseku, še več pa je bilo dreves, ki so bila nagnita na zgornji tretjini krošnje, kjer so se v preteklosti izvajali obrezi. Iskreno je treba priznati, da je bil prvi obrez dreves, izveden pred približno tridesetimi leti, preveč intenziven. Obrezovanje v naslednjih letih žal tega stanja ni več moglo popraviti, saj so v drevesa pričele postopoma vdirati glive in dogajali so se odlomi vej. Tudi če sedaj ne bi rekonstruirali te ulice, bi morali večino teh dreves posekati v naslednjih nekaj letih.

Postopna sečnja - posameznih (že propadlih) dreves in postopno zasajevanje nadomestnih, bi delovalo bistveno bolj stihijsko in bi še bolj negativno vplivalo na celotno podobo izvedbe rekonstrukcije ulice in izvedbe kolesarske poti.

Poudariti velja, da se ta drevesa nahajajo v urbanem okolju, kjer se giblje ogromno ljudi. Veliko teh dreves je že neposredno ogrožalo gibanje pod drevesi, zato več nismo mogli zavlačevati z njihovo odstranitvijo.

Razlog za takšen čas sečnje je bila tudi pozno prejeta informacija, ki še kako vpliva na samo izvedbo projekta; šele konec meseca aprila smo namreč prejeli sklep o sofinanciranju investicije v letošnjem letu. Šele nato so lahko stekli vsi nadaljnji potrebni postopki za izvedbo projekta. V tem času smo se posvetovali tudi z Društvom za opazovanje ptic Slovenije, ki nam je svetovalo, da  pred 20. junijem nikakor ne izvajamo sečnje, česar smo se tudi držali.

Samo sečnjo smo še zavlačevali, kolikor je bilo le mogoče, ravno zato, da bi tudi letos lahko mlad ptičji rod vzletel iz gnezd (večina ptičev vali mladiče aprila), vse v želji, da bi rekonstrukcijo ceste dokončali pred pričetkom sejma Agra – konec meseca avgusta 2021.

Vsekakor bomo najpozneje drugo leto spomladi izvedli nadomestno zasaditev, enakega ali večjega števila mladih dreves, primerne vrstne sestave. Pri izboru drevesne vrste bomo iskali take, ki zagotavljajo optimalno senco in s svojo rastjo ne poškodujejo novo zgrajenega pločnika. Zato bo izbira prave drevesne vrste težavna. Obenem omemba, da bi puščanje nekaj posameznih zdravih dreves, bi zelo otežilo izvedbo nove zasaditve.

V času do zasaditve bomo pripravili strokovni predlog zasaditve, kjer bomo kolikor le mogoče upoštevali zgornje želje in zahteve.