Občini Gornja Radgona podeljen naziv »Prostovoljstvu prijazno mesto 2021«

datum: 28.05.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Občina Gornja Radgona vse od leta 2014, ko je prvič postala prejemnica naziva "Prostovoljstvu prijazno mesto", uspešno podaljšuje ta laskav naziv.

Občina Gornja Radgona – Prostovoljstvu prijazno mesto 2021: za podporo prostovoljstvu in razvoju prostovoljskih organizacij, ki jim omogočajo brezplačne najeme, za prevoze starejših, odziv na epidemijo in natečaje prostovoljstva, s katerimi izrazijo zahvalo vsem aktivnim občanom prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam.

Slovenska filantropija kot nosilka Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, je v okviru letošnjega 22. Nacionalnega tedna prostovoljstva, katerega namen je praznovanje prostovoljstva ter prostovoljskih organizacij in zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje razglasila prejemnike nazivov priznanj, in sicer:

  • Junaki našega časa (šole in dijaški domovi z najbolje organiziranim prostovoljstvom),
  • Naj prostovoljec in Naj prostovoljska zaposlen/a v javni upravi,
  • Naj mentor prostovoljec in Naj mentorica prostovoljcev,
  • Prostovoljstvu prijazna občina (občine, ki aktivno spodbujajo prostovoljstvo),
  • Najboljša prostovoljska zgodba,
  • Naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva.

Izmed prijavljenih občin na natečaj »Prostovoljstvu prijazno mesto 2021« so izbrali najboljše – take, ki s svojim delovanjem spodbujajo prostovoljstvo in to na različnih področjih. S podelitvijo naziva se je izpostavilo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Med glavnimi kriteriji za izbor je bila finančna podpora delovanja različnih prostovoljskih organizacij, spodbujanje aktivnega sodelovanja pri večjih prostovoljskih akcijah ter zagotavljanje ugodne prostorske infrastrukture za delovanje prostovoljskih organizacij.

Občina Gornja Radgona se zaveda, da prostovoljstvo nosi v sebi velik in globok pomen, pomeni človeka z notranjim bogatim osebnostnim razvojem, ki zna graditi mrežo prijateljev, nesebično pomagati sočloveku in ceniti kvaliteto bivanja, ki ga prav tako deli z drugimi brez materialnega vrednotenja. Biti prostovoljec, pomeni biti. Pomeni biti aktiven, odgovoren, velikodušen, zainteresiran, solidaren in srčen. Biti del skupnosti, ki mu zanjo ni vseeno. Takšno vizijo in poslanstvo občina podpira. Obenem pa se zaveda, da prostovoljno delo včasih ni dovolj ovrednoteno, zato ga s svojimi pristojnostmi poskuša ohranjati in razvijati ter spodbujati tudi v bodoče.

Občina Gornja Radgona na različne načine nudi podporo razvoju, organizaciji in izvedbi prostovoljnega dela. Prostovoljke in prostovoljci delujejo na različnih področjih, kot so prostovoljno gasilstvo in sistem zaščite ter reševanja, kultura, šport, socialno in zdravstveno varstvo, varovanje okolja in varstvo živali, ter pripomorejo h kakovostnejšemu preživljanju prostega časa mladih, starejših in podpori ranljivejšim skupinam prebivalstva. Vseeno pa prostovoljstva ne bi bilo, če ne bi bilo vseh prostovoljk in prostovoljcev, ki s svojim delom pomembno prispevajo k boljšemu življenju v naši občini.

Vsem skupaj in vsakemu posebej iskrena zahvala!

 

 

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

Obvestilo - Občini Gornja Radgona podeljen naziv »Prostovoljstvu prijazno mesto 2021« (PDF)

Uradna razglasitev dobitnikov s strani filantropije je bila na Slovesni dan prostovoljstva, 18. maja 2021. 

Več informacij na sledečih spletnih povezavah:

https://www.prostovoljstvo.org/

https://www.prostovoljstvo.org/natecaji/prostovoljstvu-prijazna-obcina-2021

https://www.facebook.com/prostovoljstvo.org/posts/10159050828266508

Informacija-OGR podeljen naziv Prostovoljstvu prijazna občina 2021-župan Stanislav Rojko-priznanje Filantropija 2021