Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (prejeta v času med 8. in 9. redno sejo)

datum: 05.05.2021

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi 17. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016) so v nadaljevanju podani naslednji 

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta 

Na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, katera so bila prejeta v času med dvema rednima sejama občinskega sveta (med 8. in 9. redno sejo), so pripravljeni pisni odgovori, ki se objavijo na spletni strani občine, in sicer:

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta - 5. 5. 2021 (PDF)