Sofinanciranje nabave poveljniškega gasilskega vozila PV-1 v letu 2020

datum: 15.04.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKEGA VOZILA

V skladu s Programom nabave gasilskih vozil v občini Gornja Radgona za obdobje 2019 – 2023 in Programom varstva pred požari v občini Gornja Radgona za leto 2020 se je tudi v letu 2020 pristopilo k sofinanciranju nabave poveljniškega gasilskega vozila PV-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radgona, ki je enota 4. kategorije in hkrati tudi osrednja gasilska enota v Občini Gornja Radgona. PGD Gornja Radgona ima koncesijo za tehnično reševanje, nevarne snovi, reševanje iz vode in na vodi ter reševanje v avtocestnem predoru. Tako bodo gasilci z novim poveljniškim vozilom posredovali na vseh teh intervencijah ter seveda tudi v okviru javne gasilske službe (požari, naravne nesreče, odpiranje vrat,...).

Poveljniško vozilo ima v tovornem prostoru med glavnimi stvarmi Weber razpiralo in škarje (baterijska izvedba), kompletno opremo za odpiranje vrat (vlamljanje), 2x IDA (izolirni dihalni aparat), stab-pack (sistem za varno podložitev vozil), v prostoru pri posadki pa je še komplet za prvo pomoč (veliki ) in AED aparat (defibrilator), tako je vozilo namenjenemu tudi za namene prvega posredovanja – do trenutka ko pridejo druga specialna gasilska vozila.

Vrednost celotne investicije je znašala cca. 58.000,00 EUR, od tega je Občina Gornja Radgona sofinancirala 20.000,00 EUR.

Fotografiji: novo gasilsko vozilo

Članek-Sofinanciranje nabave gasilskega vozila-Novo gasilsko voziloČlanek-Sofinanciranje nabave gasilskega vozila-novo gasilsko vozilo1Članek-Sofinanciranje nabave gasilskega vozila-glasilo

Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, marec 2021