OBVESTILO – POTRES 2020 – Ocenjevanje škode na stavbah zaradi posledic potresa 29. decembra 2020 (zbiranje prijav škode do 1. 2. 2021)

datum: 22.01.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO – POTRES 2020 – Ocenjevanje škode na stavbah zaradi posledic potresa 29. decembra 2020 (zbiranje prijav škode do 1. 2. 2021) (PDF)

Priloge:

  1. Obrazec 3 - Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (uničen objekt)
  2. Obrazec 4 - Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči
  3. Priloga 3 - Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah
  4. Šifrant B - Izhodiščne povprečne cene za ocenjevanje delnih škod na stavbah
  5. Sklep o pričetku ocenjevanja škode


* * *

OBVESTILO – POTRES 2020 – OCENJEVANJE ŠKODE NA STAVBAH ZARADI POSLEDIC POTRESA 29. DECEMBRA 2020 (zbiranje prijav škode do 1. 2. 2021)

Občina Gornja Radgona obvešča vse občane, ki so morebiti utrpeli škodo na stavbah zaradi posledic potresa 29. 12. 2020, da se bo na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričelo popisovanje in ocenjevanje škode.

Zbiranje vlog s prijavo škode poteka na občini do 1. 2. 2021 in se lahko odda za:
-          v celoti uničene objekte (obrazec 3)
-          delno škodo na objektih (obrazec 4)

Vloge se lahko oddajo pisno na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, po elektronski pošti na naslov obcina@gor-radgona.si ali v glavni pisarni občinske uprave (1. nadstropje, pisarna št. 25) v času uradnih ur.

Ob prijavi škode, poleg obrazca obvezno navedite kontaktno telefonsko številko in elektronsko pošto. Priložiti je potrebno tudi fotografije poškodovanih objektov (v kolikor je možno stanje pred in po potresu) oz. dokazilo, da so poškodbe posledica potresa iz dne 29. 12. 2020 in ne stare poškodbe objekta.

 

OBČINA GORNJA RADGONA

 

Povezana novica:

26.02.2021 OBVESTILO – POTRES 2020 – Ocenjevanje škode na stavbah zaradi posledic potresa 29. decembra 2020 (PODALJŠANO zbiranje prijav škode do 12. 3. 2021)