Obvestilo občanom za ravnanje v primeru nasilja (kontaktne številke za pomoč)

datum: 11.12.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Objavljamo obvestilo Varne hiše z kontaktnimi številkami institucij in programov, ki nudijo pomoč v primeru nasilja:

Varna hiša - Obvestilo občanom v primeru nasilja (PDF)

Varna hiša-Obvestilo občanom v primeru nasilja-kontaktni podatki pomoči