Poziv nevladnim organizacijam za predlaganje kandidatov za izbor predstavnikov NVO v Razvojnem svetu pomurske regije

datum: 03.12.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Poziv nevladnim organizacijam za predlaganje kandidatov za izbor predstavnikov NVO v Razvojnem svetu pomurske regije (PDF)

Ustanova lokalna razvojna fundacija (LRF) za Pomurje kot regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja razpisuje postopek izbora štirih predstavnic oziroma predstavnikov nevladnih organizacij in ene predstavnice oziroma predstavnika nevladne organizacije s področja romske skupnosti v Razvojni svet pomurske regije za obdobje 2021–2027.

V prvi fazi zbirajo predloge za kandidat(k)e. Svoje kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija, ki ima sedež, registrirano podružnico ali poslovno enoto v pomurski statistični regiji oz. na območju upravnih enot Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona.

Nevladne organizacije s področja romske skupnosti lahko predlagajo kandidata/tko za predstavnika nevladne organizacije s področja romske skupnosti in morajo v izjavi izkazati, da izvajajo dejavnosti za pripadnike romske skupnosti, s krbijo za njihove interese ali izvajajo druge dejavnosti s področja romske skupnosti.

Pomembno: predloge za kandidat(k)e zbiramo do petka, 11. decembra 2020 do 11.ure! 

Vsaka nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, lahko predlaga samo enega kandidata.

Vse dodatne informacije, poslovnik izbora ter obrazce za predlaganje kandidatov najdete na spletni strani:

https://www.lrf-pomurje.si/predlagajte-predstavnike-nevladnih-organizacij-v-razvojni-svet-pomurske-regije/