JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Murski Soboti

datum: 14.08.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNI POZIV občine za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Murski Soboti (PDF)

Poziv Okrožnega sodišča v Murski Soboti za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Murski Soboti (s prilogami) (PDF)

IZJAVA kandidata za sodnika porotnika (PDF)

IZJAVA kandidata za sodnika porotnika (DOC)

* * *

JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Murski Soboti

Okrožno sodišče v Murski Soboti je obvestilo občinske svete občin, da bo v Uradnem listu, ki izide dne 14. 8. 2020, v skladu z 2. odstavkom 46. člena Zakona o sodiščih - ZS (Uradni list RS št. 19/94, s spremembami in dopolnitvami) objavilo poziv predlagateljem za vložitev predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov.

Iz območja Občine Gornja Radgona se skupno imenuje 6 sodnikov porotnikov, od tega 3 za mladoletnike.

Razen predstavniških organov občin (občinski sveti) z območja sodišča so lahko predlagatelji kandidatov tudi interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirana in delujejo na območju Okrožnega sodišča v Murski Soboti. Vsi ti predlagatelji, lahko posredujejo svoje predloge kandidatov neposredno na Urad predsednika Okrožnega sodišča v Murski Soboti v roku do vključno 13. 10. 2020.

Objavljamo dopis Okrožnega sodišča v Murski Soboti z vsemi podrobnejšimi informacijami in prilogami.

Predlog kandidatov, ki jih bo predlagal Občinski svet Občine Gornja Radgona, bo pripravila in oblikovala Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade. Glede na to, se obvešča vse zainteresirane posameznike, ki izpolnjujete pogoje za sodnike porotnike in želite to delo opravljati v naslednjem petletnem mandatu, da izpolnite priloženo izjavo in jo posredujete na občino. Predloge kandidatov (izpolnjena in podpisana izjava kandidata) se lahko komisiji posreduje do 24. 8. 2020 do 12.00 ure, in sicer na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (ali do tega roka dostavi osebno v glavno pisarno občine, soba št. 25/I) s pripisom – predlogi za sodnike porotnike.

 

OBČINSKA UPRAVA
OBČINE GORNJA RADGONA