Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje ob daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19) - izvedba spiranja internih hišnih napeljav