Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo krila stroške omrežnine oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode poslovnim subjektom, ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnosti

datum: 16.04.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Župan Občine Gornja Radgona je dne 30. 3. 2020 sprejel SKLEP št. 42/2020, s katerim se izvede začasni ukrep, in sicer: 

  1. Občina Gornja Radgona bo za čas od 15. 3. 2020 pa vse do preklica veljavnosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20), ), uporabnikom storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki so poslovni subjekti, ki delujejo na območju Občine Gornja Radgona in ki zaradi veljavnosti navedenega odloka ne morejo izvajati svoje dejavnosti, v celoti krila strošek omrežnine (v nadaljevanju: upravičenci).
  2. Do kritja stroška omrežnine bodo upravičeni samo tisti upravičenci pri katerih bo ugotovljeno, da zaradi izpolnjevanja določil 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ne smejo izvajati svoje poslovne dejavnosti v svojih poslovnih prostorih in bodo v tej zvezi izpolnili posebno vlogo.
  3. Če so na naslovu upravičenca stalno ali začasno prijavljene osebe in vodovodni priključek za poslovni prostor ni ločen od tistega za stanovanjski prostor, oprostitev plačila ni možna (poslovni subjekt, ki deluje na domačem naslovu…).
  4. Upravičenci lahko uveljavljajo predmetno pravico na podlagi vloge z uporabo obrazca na spletni strani javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – www.komunala-radgona.si ali s pisno vlogo na elektronski naslov podjetja –  info@komunala-radgona.si
     

SKLEP št. 42/2020 z dne 30. 3. 2020 (PDF)

NAVODILA IN VLOGA - www.komunala.radgona.si - uveljavitev kritja stroškov omrežnine za vodovodno omrežje, kanalizacijo in čistilno napravo