Seja delovnega telesa občinskega sveta pred 4. redno sejo občinskega sveta (19. septembra 2019)

datum: 12.09.2019

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v ponedeljek, 23. septembra 2019, je sklicana seja naslednjega delovnega telesa občinskega sveta:

3. seja Odbora za finance in premoženjska vprašanja, ki bo v četrtek, 19. septembra 2019, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.

 

Gradivo k posameznim točkam, ki ga obravnava pristojno delovno telo, je dostopno v okviru sklica 4. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

https://www.gor-radgona.si/novice/2019091213321559/