JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora GR 36 (od 29. 8. 2019 do 30. 9. 2019)

datum: 28.08.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora GR 36 (PDF) - 28. 8. 2019

GRADIVO:

OSNUTEK ODLOKA o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora GR 36 (PDF)

POVZETEK ZA JAVNOST - osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora GR 36 (PDF)

GRAFIKA - osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora GR 36 (PDF)


* * * 

Na podlagi 119. člena v povezavi s 112. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) Občina Gornja Radgona s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora GR 36

 

I. 

Občina Gornja Radgona naznanja javno razgrnitev osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora GR 36.

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno 30 dni, od 29. 8. 2019 do 30. 9. 2019, na oglasni deski Občine Gornja Radgona in na internetni strani https://www.gor-radgona.si.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 25. 9. 2019, ob 16.00 uri, v prostorih v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov oziroma se podajo ustno na javni obravnavi.

Občina Gornja Radgona bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način.

 

Številka: 350-1/2019-13-U107
Gornja Radgona, dne 28. 8. 2019

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.