Razpisi štipendij in sofinanciranja projektov - za študijske programe in projekte 2019 (Ustanova dr. Antona Trstenjaka)

datum: 21.06.2019

kategorija: Razpis

Razpisi za študijske programe in projekte 2019 (Ustanova dr. Antona Trstenjaka):

Vsi trije razpisi so objavljeni na: http://www.trstenjak.net/index.php/razpisi.html

Razpis za stipendije 20190605.docx

Razpis za stipendije 20190605.pdf
 

Razpis za stipendije s CGS 201906.docx

Razpis za stipendije s CGS 201906.pdf
 

Razpis za stipendije z ECM 201906.docx

Razpis za stipendije z ECM 201906.pdf


* * *

USTANOVA DR. ANTONA TRSTENJAKA (UAT)

Magdalenski trg 11, 2000 Maribor

                Na podlagi 28. člena statuta Ustanove Antona Trstenjaka in sklepa uprave z dne 5.6.2019, Ustanova dr. Antona Trstenjaka razpisuje:

RAZPIS ŠTIPENDIJ IN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV ZA LETO 2019

 1. Štipendije so namenjene za sofinanciranje:
  • projektov (znanost, gospodarstvo, kultura, šport)
  • doktorski študij
 2. Za sofinanciranje doktorskega študija in projektov se lahko prijavijo vse fizične osebe in organizacije oz. lokalne skupnosti iz območja Slovenskih goric, Prlekije in Haloz (področje nekdanjih upravnih enot Ptuj, Lenart, Gornja Radgona, Ljutomer in Ormož). Kandidati oz. organizacije so lahko tudi iz drugih krajev, če osnovni cilj študija ali projekta opazno prispeva k razvoju zgoraj omenjenega področja.
 3. Prijava za razpis mora vsebovati:
  • prošnjo  (s predvidenim stroškovnikom študija/projekta in višino zaprošenih sredstev)
  • kratek življenjepis oz. reference izvajalcev projekta
  • program študija ali projekta
  • obraložitev koristnosti študija oz. projekta za razvoj Slovenskih goric, Prlekije in Haloz
  • priporočila in mnenja referenčnih strokovnjakov in organizacij.

Opozorilo: Vsa priložena dokumentacija naj bo predstavljena jasno, kratko in pregledno.

 1. Izključno bodo finančno pomoč dobil kandidati oz. izvajalci projektov, ki imajo dejansko aplikativno koristnost za razvoj Slovenskih goric, Prlekije in Haloz. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli kandidati iz lokanih skupnosti, ki so poravnale članarino za tekoče leto.
 2. Prijavo na razpis s prilogami oddajte po elektronski pošti: info@trstenjak.net (obvezno zahtevajte potdrilo o branju e-pošte!).
 3. Rok za prijavo:

- projekti najkasneje do 1.9.2019 (rezultati razpisa bodo znani do 20.9.2019).

- štipendije najkasneje do 10.11.2019 (rezultati razpisa bodo znani do 1.12.2019).

 1. Z vsemi kandidati, ki bodo izbrani na razpisu, bodo podpisane pogodbe o sodelovanju in pogojih porabe sredstev za leto 2019.

Vabimo vas k prijavi na e-novice o razpisih in drugih dejavnostih UAT preko www.trstenjak.net!

 

Izvršni direktor UAT:                                                                     Predsednik uprave UAT:
mag. Samo Lubej                                                                   viš. pred. Dušan Gerlovič, spec., prof.                       

 

Razpis za štipendije 20190605     

Razpis za štipendije s CGS 201906 PDF     

Razpis za štipendije s CGS 201906

Razpis za štipendije z ECM 201906 PDF

Razpis za štipendije z ECM 201906