Forum 24mest v okviru projekta “City Cooperation II“

datum: 27.03.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

ČLANEK Forum 24mest na gradu Hartberg v Avstriji (PDF)

lanek Forum 24mest-07.03.2019-Logo SI-AT
 

Forum 24mest na gradu Hartberg v Avstriji

V okviru projekta "City Cooperation II", ki povezuje 24 mest treh sosednjih držav: Slovenije, Avstrije in Madžarske, in se izvaja v okviru čezmejnega sodelovanja Interreg, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj, je vodilni partner projekta, Združenje 8 mest vzhodne Štajerske, organiziral srečanje Forum 24 mest. Foruma, ki je potekal 7. marca 2019 na gradu Hartberg v Avstriji, so se udeležili župani in predstavniki sodelujočih 24 mest.

Partnerji v projektu na slovenski strani so PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, Razvojni center Murska Sobota in ZRS Bistra Ptuj, ki skupaj zastopajo sledeče občine iz slovenske strani: Beltinci, Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Ptuj in  Radenci.

Projekt "City Cooperation II" je nadaljevanje čezmejnega sodelovanja 24 mest, vzpostavljenega v finančni perspektivi 2007 - 2013, kjer so bile izvedene prve skupne pilotne aktivnosti. V novi finančni perspektivi želijo sodelujoča mesta z izvedenimi aktivnostmi dvigniti nivo čezmejnega sodelovanja med občinami, okrepiti mesta ter z ustreznim profiliranjem povečati med-regijsko prepoznavnost.

Na Forumu 24 mest so bili udeležencem predstavljeni primeri dobrih praks iz vsake države, ki so nastali v okviru projekta. V Avstriji, v kraju Feldbach, so v mestnem središču povezali ponudnike oblačil in obutve in organizirali »modno ulico«, kjer v določenih terminih pripravijo program ugodnosti za kupce. V mestu Lenti na Madžarskem so se lotili trajnostnega razvoja mesta z namenom, da postane družinam prijazno. V mestu Ptuj so v okviru pilotne aktivnosti »Pridi v mesto«, uspešno povezali ponudnike iz mestnega središča ter pritegnili obiskovalce, da se odločijo za obisk in nakup v mestnem središču.

Vrhunec srečanja je bil namenjen slavnostnemu podpisu trilateralnega sporazuma o sodelovanju, ki so ga podpisali vsi župani oziroma predstavniki sodelujočih mest. S strani Občine Gornja Radgona je sporazum podpisal župan Stanislav Rojko.

Več informacij o projektu lahko najdete na spletni povezavi www.pora-gr.si, www.24cities.eu oziroma na FB profilu 24CITIES


Prispevek City Cooperation (krajši): http://www.pozdravtv.si/projekt-city-cooperation-ii/

Prispevek City Cooperation (daljši): http://www.pozdravtv.si/city-cooperation-ii/ 

lanek Forum 24mest-07.03.2019-Slika zupani
Slika: Podpisniki trilateralnega sporazuma o sodelovanju (Vir: press@24cities.eu)