Obvestilo o voliščih za lokalne volitve 2018 in posebno obvestilo za volivce iz naselja Lomanoše

datum: 06.11.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO O VOLIŠČIH ZA LOKALNE VOLITVE 2018
 

Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona je sprejela in dne 6. 9. 2018 objavila Sklep o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona, s katerim so se za izvedbo rednih volitev, ki bodo v nedeljo, dne 18. 11. 2018 in izvedbo morebitnega drugega kroga volitev župana, ki bo v tem primeru v nedeljo, dne 2. 12. 2018, določila naslednja volišča:

       VOLIŠČE št. 01       SPODNJA ŠČAVNICA – Pisarna krajevne skupnosti
       VOLIŠČE št. 02       ČREŠNJEVCI – Gasilski dom
       VOLIŠČE št. 03       ZBIGOVCI – Gasilski dom
       VOLIŠČE št. 04       POLICE – Police 108, Milan Kolarič
       VOLIŠČE št. 05       GORNJA RADGONA – Ljutomerska cesta 6 pri Miču-Tisk
       VOLIŠČE št. 06       GORNJA RADGONA – uprava Pomurskega sejma (sejmišče)
       VOLIŠČE št. 07       GORNJA RADGONA – Kulturni dom (kinodvorana)
       VOLIŠČE št. 08       GORNJA RADGONA – Gasilski dom
       VOLIŠČE št. 09       SPODNJI IVANJCI – Gasilski dom
       VOLIŠČE št. 10       NEGOVA – Gasilski dom
       VOLIŠČE št. 11       IVANJŠEVCI OB ŠČAVNICI – Gasilski dom
       VOLIŠČE šifra 901      VOLIŠČE ZA PREDČASNO GLASOVANJE, sejna soba Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13

Vsa volišča so dostopna invalidom.

Območja posameznih volišč so razvidna iz navedenega sklepa in na treh voliščih na lokalnih volitvah niso popolnoma identična kot so na državnih volitvah, in sicer gre za celotno naselje Lomanoše in del ulice Partizanska cesta v Gornji Radgoni.

 

OBVESTILO ZA VOLIVCE IZ NASELJA LOMANOŠE

Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona obvešča vse volivce iz naselja Lomanoše, da naselje Lomanoše na lokalnih volitvah 2018 spada v območje VOLIŠČA št. 01 SPODNJA ŠČAVNICA – Pisarna krajevne skupnosti. Razlog je usklajenost z volilnimi enotami za volitve v občinski svet in svete krajevnih skupnosti, saj naselje Lomanoše spada v Krajevno skupnost Spodnja Ščavnica.