ODREDBA o cestnem prometnem režimu v mestu Gornja Radgona v času sejma AGRA 2018 (od 25. do 30. 8. 2018)

datum: 16.07.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

ODREDBA o cestnem prometnem režimu v mestu Gornja Radgona v času sejma AGRA 2018 (PDF)

* * *
 

Na podlagi sedme alinee  42. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 68/11) izdaja župan Občine Gornja Radgona

 

O D R E D B O

o cestno prometnem režimu v mestu Gornja Radgona

v času 56. mednarodnega kmetijsko–živilskega sejma AGRA 2018

 

1. člen

S to odredbo se na mestnih ulicah v Gornji Radgoni v času trajanja 56. mednarodnega kmetijsko–živilskega sejma AGRA 2018 od 25. 8. 2018 do 30. 8. 2018, določa poseben cestno prometni režim.
 

2. člen

Glavne prometne vpadnice do prireditvenega prostora sejma bodo:

 • R2-449: Apaška cesta in del Partizanske ceste,
 • R1-230: Ljutomerska cesta in del Partizanske ceste ter Panonska ulica,
 • LZ 105070: Maistrov trg,
 • LZ 105130: Mladinska ulica.

              

3. člen

Promet na javnih cestah se ureja v dogovoru s Policijsko postajo Gornja Radgona in Medobčinskim inšpektoratom.
 

4. člen

Cestni promet na prireditvenem prostoru sejma poteka po naslednjem režimu:

 • po 9. uri je iz Partizanske ceste na Cesto na stadion proti sejmišču dovoljeno zavijanje vozil le za identificirane stranke (razstavljavce na sejmu, stranke pošte, stanovalce blokov Partizanska 33-43B ter lastnike in stranke lokalov in poslovnih prostorov Cesta na stadion 1A), vozila obiskovalcev sejma pa se usmerjajo v semaforizirano križišče, kjer se jih preusmeri naprej proti križišču na Mladinsko ulico;
 • promet vozil po Cesti na stadion od železniške proge proti pošti bo potekal enosmerno, izvoz pa bo potekal preko parkirišča in mimo garaž na Mladinsko ulico,
 • promet vozil iz Mladinske ulice proti pošti bo dovoljen samo do parkirišča pošte.

 

5. člen

Na parkirišču med sejmom in garažami so parkirišča predvidena le za vozila razstavljavcev na sejmu in posebej predvidena parkirišča za vozila strank pošte. Ostala vozila obiskovalcev se usmerjajo proti TŠC Trate,  kjer se jih razporedi na označena parkirna mesta.

6. člen

Za parkiranje vozil obiskovalcev sejma so namenjene naslednje lokacije:

 • Turistično športni center Trate in druge površine na Tratah,
 • asfaltno parkirišče ob (bivši) vojašnici,
 • del lokalne avtobusne in železniške postaje,
 • parkirišče med avtobusno postajo in Grozdom,
 • parkirišče ob pokopališču in
 • parkirišče na Trgu svobode.

 

7. člen

Izključno pravico urejanja prometa do označenih parkirišč in parkiranja na vseh lokacijah iz te odredbe ima Pomurski sejem d.d. Gornja Radgona s svojimi redarji.
 

8. člen

 1. Nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili na javnih prometnih površinah in pločnikih bodo opravljali policisti in medobčinsko redarstvo.
 2. Obiskovalcem sejma je prepovedano parkirati vozila na funkcionalnih površinah večstanovanjskih stavb in drugih namenskih prostorih. Za preprečevanje nepravilnega parkiranja in zagotavljanja varnosti pešcev na pločnikih skrbijo redarji Pomurskega sejma d.d. Gornja Radgona ter medobčinsko redarstvo.
   

9. člen

Ta odredba se objavi na oglasnih deskah v mestu Gornja Radgona in spletni strani Občine Gornja Radgona.

 

 

Številka: 371-8/2011-U105
Gornja Radgona, dne 6. 7. 2018
 

 

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.