JAVNO NAROČILO: “Gradnja meteorne kanalizacije v Meleh“

datum: 08.05.2018

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Gradnja meteorne kanalizacije v Meleh“ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (oddano 8. 5. 2018 z oznako objave JN002897/2018-W01), preko spletne povezave:  

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=255037