Seje delovnih teles občinskega sveta pred 23. redno sejo občinskega sveta (9., 10. in 11. aprila 2018)

datum: 05.04.2018

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 12. aprila 2018, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

19. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 9. aprila, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

26. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 9. aprila 2018, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

SKUPNA SEJA: 18. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in 17. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bosta v torek, 10. aprila 2018, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

19. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 10. aprila 2018, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

6. seja Statutarno pravne komisije, ki bo v sredo, 11. aprila 2018, s pričetkom ob 15.30 uri, v konferenčni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 23. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

www.gor-radgona.si/novice/2018033013215237/