Obvestilo za izvajalce nastanitvene dejavnosti v občini - poročanje podatkov o gostih in prenočitvah

datum: 13.09.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

AJPES OBVEŠČA

 

POROČANJE O GOSTIH IN PRENOČITVAH 

S 13. avgustom 2017 je stopil v veljavo nov Zakon o prijavi prebivališča in s tem prinesel novosti pri uvedbi poročanja o gostih in prenočitvah.

V zvezi s tem bosta s 1.12.2017 vzpostavljena Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletna aplikacija (eTurizem) za:

- poročanje podatkov o gostih in prenočitvah
- za namen vodenja evidence gostov,
- za namen spremljanja obračuna,
- za plačila turistične takse kot
- za statistične namene.

 

ZAVEZANCI ZA VPIS NASTANITVENEGA OBRATA V REGISTER

-          gostinci (pravne osebe in samostojni podjetniki), sobodajalci,
-          nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji  in
-          upravljavci marin, ki gostom nudijo nastanitev v nastanitvenem obratu.

 

KAKO SE REGISTRIRATI PRI AJPES IN DO KDAJ?

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali najprej vpisati svoje nastanitvene obrate v Register nastanitvenih obratov (RNO). Postopek vpisa nastanitvenih obratov v RNO opredeljuje Pravilnik o registru nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 70/16).

RNO bo vzpostavljen s 1.12.2017.

Izvajalci nastanitvene dejavnosti pa bodo morali obstoječi nastanitveni obrat v RNO vpisati v treh mesecih po vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28.2.2018.

 

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo začeli poročati podatke o gostih prek spletne aplikacije AJPES (eTurizem) s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO. Na primer, če se v RNO vpišejo decembra 2017, začnejo pa po novem poročati 1.1.2018.

 

PREHODNO OBDOBJE

Prehodno obdobje bo na voljo od 1.12.2017 do 1.3.2018. Izvajalci nastanitvene dejavnosti se morajo v register nastanitvenih obratov (RNO)  vpisati v obdobju od 1.12.2017 do 28.2.2018.

Podatke o gostih začnejo poročati prek spletne aplikacije AJPES s prvim dnem naslednjega meseca v RNO, torej s 1.1.2018 , s 1.2.2018 ali s 1.3.2018.

S 1.3.2018 bo prenehal delovati e-gost na spletni strani policije, kar pomeni, da bo od takrat dalje možna prijava gostov samo po novem sistemu.

Novi izvajalci nastanitvene dejavnosti (ki še niso poročali Policiji, SURS in občinam), pa bodo s poročanjem o gostih in prenočitvah prek spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v RNO.Več informacij dobite na spletni strani AJPES, oziroma na povezavi:

https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno