Seje delovnih teles občinskega sveta pred 16. redno sejo občinskega sveta (2., 6. in 7. februarja 2017)

datum: 01.02.2017

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 9. februarja 2017, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

11. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v četrtek, 2. februarja 2017, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

12. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 6. februarja 2017, s pričetkom ob 14.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

19. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 6. februarja 2017, s pričetkom ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

12. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 7. februarja 2017, s pričetkom ob 7.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

12. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 7. februarja 2017, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2017012518120805/