JAVNO NAZNANILO - seznanitev z odločbo MKGP - prepoved premikov čebelnjakov oz. čebeljih družin

datum: 01.02.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

Občina seznanja javnost, da je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, OE Murska Sobota je zaradi zatiranja kužne bolezni hude gnilobe čebelje zalege izdala odločbo, s katero velja prepoved premikov čebelnjakov oz. čebeljih družin na določenih obmčijih.

JAVNO NAZNANILO - ODLOČBA MKGP-prepoved premikov čebelnjakov oz. čebeljih družin (PDF)