Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - aneksa k najemni pogodbi za najem prostora (k.o. Gornja Radgona)