JAVNA RAZGRNITEV predloga Operativnega načrta ukrepanja ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi in nenadnih onesnaženjih vodotokov v občini Gornja Radgona (do 24. 12 2016)

datum: 25.11.2016

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNA RAZGRNITEV (PDF) 

Predlog Operativnega načrta ukrepanja ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi in nenadnih onesnaženjih vodotokov v občini Gornja Radgona (PDF)


* * *

Na podlagi 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečah UPB1 (Uradni list RS, št. 51/06 in 97/10) in 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) župan Občine Gornja Radgona vabi vse zainteresirane na 

 

JAVNO RAZGRNITEV

predloga Operativnega načrta ukrepanja ob manjših nesrečah

 z nevarnimi snovmi in nenadnih onesnaženjih vodotokov

v občini Gornja Radgona,

ki bo v času med 24. novembrom in 24. decembrom 2016

 

I. 

Razgrnjen bo predlog Operativnega načrta ukrepanja ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi in nenadnih onesnaženjih vodotokov v občini Gornja Radgona na spletni strani občine www.gor-radgona.si in ob uradnih dnevih v času uradnih ur na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona (pisarna 20/I).

II. 

Pripombe in mnenja k načrtu lahko zainteresirani podajo pisno na razgrnitvi, po pošti na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na e-mail: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si. 

Vljudno vabljeni!
 

                                                                                                             ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                      Stanislav ROJKO, l.r.