Javna razprava v okviru izdelave Celostne prometne strategije za občino Gornja Radgona - 16. 11. 2016 v Gornji Radgoni

datum: 09.11.2016

kategorija: Aktualni dogodki

VABILO (PDF)

CPS GR nov 2016 vabilo 3. javna razprava.jpg  CPS GR nov 2016-foto-CPS GR-2.jpg

* * *

Spoštovani! 

V okviru nacionalnega razpisa Ministrstva za Infrastrukturo, ki sofinancira pripravo Celostnih prometnih strategij (CPS), je Občina Gornja Radgona prav tako ena izmed 65 slovenskih občin, ki bo spreminjala prometno paradigmo – preskok iz avtomobila na kolo ali peš hojo. Projektno skupino, ki pripravlja CPS Gornja Radgona, sestavljajo: ZEU d.o.o.,Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo, Prometnotehniški inštitut.

Aktivnosti povezane s pripravo Celostne prometne strategije Gornja Radgona se nadaljujejo s fazo oblikovanja vizije, ki bo strateško in dolgoročno začrtala splošni prometni razvoj občine.

Za namene potrditve vizije, ki smo jo oblikovali na delavnici deležnikov, organiziramo v sredo, 16.11.2016 ob 17. uri 3. javno razpravo, ki bo v Mladinskem centru Gornja Radgona (Trg svobode 15, 9250 Gornja Radgona).

Zato vas vljudno vabimo, da se udeležite razprave, kjer bomo osnutek vizije potrdili ali pa ga izboljšali ter nadgradili. Šteje vsako vaše mnenje oz. predlog. Razstava, ki bo vizualno podprla vizijo, bo na ogled prav tako v mladinskem centru.

Osnutek vizije se glasi:
»Gornja Radgona bo čez dvajset let infrastrukturno urejena in bo s sodelovanjem vseh ciljnih skupin enakopravno obravnavala vse udeležence v prometu in jim zagotovila zdravo in varno bivalno okolje.«