Javni poziv delodajalcem Pomurske regije - Izvajanje regijske štipendijske sheme 2016/17

datum: 21.10.2016

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO je objavljeno na spletni strani javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona:
http://pora-gr.si/index.php/obvestila/item/492-izvajanje-regijske-stipendijske-sheme-2016-17-javni-poziv

* * *

Izvajanje regijske štipendijske sheme 2016/17 - Javni poziv 

Spoštovani delodajalci Pomurske regije, 

Šolsko/študijsko leto 2016/2017 se je že začelo in delodajalci (bo)ste pričeli s kadrovskim štipendiranjem dijakov in študentov. 

Želimo vas seznaniti, da smo bili s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pisno obveščeni, da so pričeli s postopki za izvajanje Regijskih štipendijskih shem (RŠS), in da bodo za šolsko/študijsko leto 2016/2017 zagotovili sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem.

Na podlagi pisne zagotovitve sredstev za izvajanje RŠS s strani MDDSZ, objavljamo Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2016/2017. Na javni poziv se prijavijo vsi delodajalci, ki bodo v šolskem/študijskem letu 2016/2017 štipendirali dijake in študente in se prijavili na Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru Regijske štipendijske sheme za šolsko/študijsko leto 2016/2017 (gre za 50 % sofinanciranje kadrovske štipendije). Prijavite se z izpolnjenim formularjem, ki ga lahko snamete na povezavi nekoliko niže.

Prijava potreb delodajalcev na javni poziv je informativnega značaja, vendar je nujna za naše načrtovanje potrebnih sredstev za objavo javnega razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem. Ker gre za novo-vzpostavljeno štipendijsko shemo je na javni poziv potrebno prijaviti tako štipendiste, ki so že bili štipendirani v okviru Regijske štipendijske sheme za Pomurje v preteklosti, in gre za nadaljevanje štipendiranja, kot tudi nove štipendiste za katere želite pridobiti 50 % sofinanciranje kadrovske štipendije v okviru Regijske štipendijske sheme.

Postopki za izvajanje instrumenta Regijske štipendijske sheme so na MDDSZ v pripravi, se izvajajo in terjajo svoj čas, kar pomeni, da vas ne moremo v RŠS vključiti takoj oz. ne boste mogli uveljavljati 50 % sofinanciranja kadrovske štipendije še v tem koledarskem letu, ampak v začetku leta 2017. Zato predlagamo naslednje možnosti vašega izvajanja kadrovskega štipendiranja:

1. možnost: da s štipendiranjem pričnete takoj ob začetku šolskega/študijskega leta 2016/2017 po podpisu dvostranskih Pogodb o kadrovskem štipendiranju  (delodajalec-štipendist);
2. možnost: da s štipendiranjem počakate do vključitve v Regijsko štipendijsko shemo 2016/2017 in takrat nakažete štipendistom štipendije za nazaj (dijakom od septembra in študentom od oktobra naprej).
 

V vsakem primeru boste lahko uveljavljali 50 % sofinanciranje za že izplačane kadrovske štipendije od 1. 9. 2016 dalje, kar nam je MDDSZ tudi pisno zagotovilo, vendar po vključitvi v shemo štipendiranja na podlagi prijave na naš Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem v okviru RŠS za šolsko/študijsko leto 2016/2017, ki ga bomo objavili na naši spletni strani po podpisu pogodbe o sofinanciranju operacije RŠS z MDDSZ.

Vzorec pogodbe o kadrovskem štipendiranju ter napotke za izvajanje kadrovskega štipendiranja vam bomo posredovali po prejeti prijavi na javni poziv. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo: dr. Milan Svetec, , tel.: 02 56 48 208.


Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo!

v.d. direktorice
PORA GornjaRadgona
Nuša Pavlica Jakovljevič

Prenesi priponke: 

 

  • Prijavni_obrazec_na_javni_poziv_2016-2017_PORA.doc
  •