Zbiranje pripomb na predlog Pravilnika o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja - do 13. 9. 2016

datum: 31.08.2016

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 13. redni seji dne 7. 7. 2016 obravnaval predlog Pravilnika o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja (prva obravnava) in ga posredoval v 30 dnevno obravnavo (do 8. 8. 2016).

V času obravnave predlagatelj pravilnika ni prejel nobenih pisnih pripomb.

Na Politični koordinaciji svetniških skupin dne 25. 8. 2016 se je obravnaval predlog za drugo obravnavo, pri čemer se je glede na razpravo o vsebini dogovorilo, da se omogoči še dodatno zbiranje pripomb.

Glede na navedeno predlagatelj omogoča, da vsi zainteresirani do vključno 13. 9. 2016 podajo v pisni obliki pripombe na predlog pravilnika, ki jih posredujejo na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali po e-pošti na naslov: .
 

Predlog Pravilnika o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja (prva obravnava) (PDF)