Informacija za javnost ob otvoritvi novega obnovljenega 7-mestnega elektronskega strelišča za zračno orožje v Gornji Radgoni

datum: 20.01.2016

kategorija: Sporočilo za javnost

INOFORMACIJA ZA JAVNOST (PDF)
 

INFORMACIJA ZA JAVNOST 

V letu 2015 je Občina Gornja Radgona poleg izvajanja številnih velikih in pomembnih projektov pristopila tudi k projektu obnove strelišča v Gornji Radgoni. Namreč, strelišče, ki ga za izvajanje svojih aktivnosti uporablja Športno strelsko društvo Radgona, je bilo v zelo slabem stanju, in je komaj zagotavljalo kvalitetno izvajanje treningov streljanja. 

Na podlagi navedenega je Občina Gornja Radgona v sodelovanju s strelskim društvom pripravila projekt celovite obnove strelišča. Navedeni projekt s pripadajočo dokumentacijo je Občina Gornja Radgona prijavila na javni razpis Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in s svojo prijavo uspela. Na podlagi uspešne prijave so se v obdobju od 15.8. do 15.10.2015 na strelišču izvedla naslednja obnovitvena dela:

-          demontažo tarč in pripadajoče opreme, demontaža vhodnih in notranjih, dvokrilnih, vrat, odstranitev dotrajanih talnih in stenskih oblog (za tarčami),

-          dobava in montaža elektronskih tarč in pripadajoče opreme za strelišče;

-          nabava nove strelne mize;

-          nabava in vgradnja novih hodnih vrat, ter novih lesenih vrat proti strelišču;

-          izvedba PVC talne obloge, sanacija sten, izvedba nove stenske obloge za tarčami,

-          zamenjava elektroinstalacij (svetilke, vtičnice, stikala, razdelilec…).

 

Finančna konstrukcija izvedbe predmetnega projekta je razvidna v priponki.      

Z uspešnim zaključkom projekta smo v Občini Gornja Radgona posodobili razpoložljivo športno infrastrukturo ter strelskemu društvu omogočili ustrezne pogoje za trening in tekmovanja vseh selekcij društva. 

 

Občina Gornja Radgona

Informacija za javnost -obnova strelišča v G Radgoni-DSC_0003_01-.jpg    Informacija za javnost -obnova strelišča v G Radgoni-DSC_0020_01-.jpg

Rezultati-2 DL SV REGIJE - po 4  turnirju.xls

(Vabilo na otvoritev novega obnovljenega 7-mestnega elektronskega strelišča za zračno orožje v Gornji Radgoni )