NAROČILO male vrednosti: “Modernizacija občinske ceste JP 205121 Plitvički Vrh - domačija Mavko“

datum: 06.07.2015

kategorija: Razpis

Naročilo male vrednosti: “Modernizacija občinske ceste JP 205121 Plitvički Vrh - domačija Mavko“ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (z datumom objave 6. 7. 2015 in številko objave NMV4062/2015), preko spletne povezave:


http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=59855&nar=MV
 

PRILOGE K RAZPISNI DOKUMENTACIJI:
NMV-Modernizacija občinske ceste JP 205121 Plitvički Vrh - domačija Mavko-projekti.zip