Seje delovnih teles občinskega sveta pred 5. redno sejo občinskega sveta (6., 11. in 12. maja 2015)

datum: 04.05.2015

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 14. maja 2015, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 4. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v sredo, 6. maja 2015, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona

3. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 11. maja 2015, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

3. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 11. maja 2015, s pričetkom ob 15.45 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

3. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 12. maja 2015, s pričetkom ob 7.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

3. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 12. maja 2015, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2015042415001213/