LOKALNE VOLITVE 2014 - Obvestilo o možnosti predčasnega glasovanja za volitve v Občini Gornja Radgona, dne 1. in 2. oktobra 2014

datum: 26.09.2014

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO (PDF)

OBVESTILO ZA PREDČASNO GLASOVANJE-LV2014-OGR-spletna stran.jpg

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
Občinska volilna komisija
Občine Gornja Radgona
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

 

Številka: 041-02/2014-U112
Datum: 26. 9. 2014  

 

OBVESTILO O

PREDČASNEM GLASOVANJU

na rednih volitvah župana, članov občinskega sveta

in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona,

dne 1. in 2. oktobra 2014 

 

Obveščamo vas, da bo na podlagi odločitve Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona potekalo predčasno glasovanje na rednih volitvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona.

Predčasno glasovanje bo na volišču za predčasno glasovanje v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, in sicer:

v sredo 1. 10. 2014 od 7.00 do 19.00 ure

in

v četrtek 2. 10. 2014 od 7.00 do 19.00 ure.

 

 

                                                                                                      PREDSEDNIK
                                                                                     OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
                                                                                        OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                   Branko BORKO, l.r.