OBVESTILO o prijavi škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 12. 9. in 16. 9. 2014 na območju občine Gornja Radgona - rok za prijavo škode do 3. 10. 2014

datum: 22.09.2014

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO (PDF)

OBVESTILO - poplave na stvareh v času med 12. 9. in 16. 9. 2014.jpg
* * *
 

Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na stvareh v Občini Gornja Radgona, na podlagi Sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, št. 844-12/2014-111 – DGZR, z dne 19. 9. 2014, izdaja naslednje 
 

O B V E S T I L O

PRIJAVA ŠKODE NA STVAREH ZARADI POSLEDIC POPLAV V ČASU MED 12. 9. IN 16. 9. 2014 NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA 
 

Pozivamo vse občane, druge fizične in pravne osebe, ki so zaradi poplav v času med 12. 9. in 16. 9. 2014 utrpele škodo na stavbah (stanovanjski objekti, kmetijski objekti, poslovni objekti, itd.), da prijavijo škodo. 

Prijava škode se izvede tako, da oškodovanec izpolni obrazec 4 »Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči«, ki je na razpolago na občinski upravi Občine Gornja Radgona. 

Izpolnjevanje obrazcev in popis ocene škode posledic poplave v času med 12. 9. in 16. 9. 2014 bo trajalo do vključno 3. 10. 2014. Oškodovanec objekta ob prijavi škode mora predložiti dokaze o nastali škodi na objektu (fotografije, računi …). 

Izpolnjene obrazce lahko oddate na sedežu občinske uprave Občine Gornja Radgona ali jih pošljete po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona do 3. 10. 2014.

OBRAZEC 4 - OCENA DELNE ŠKODE NA STAVBAH (DOC)
 

OBRAZEC 4 - OCENA DELNE ŠKODE NA STAVBAH (PDF)