Obvestilo o prometnem režimu v mestu Gornja Radgona ob Dnevu mrtvih, v četrtek dne 31. 10. 2013 in v petek 1. 11. 2013

datum: 30.10.2013

kategorija: Sporočilo za javnost

SKLEP o prometnem režimu v mestu Gornja Radgona ob Dnevu mrtvih, v četrtek dne 31. 10. 2013 in v petek 1. 11. 2013 (PDF)

* * * 

Na podlagi 42. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 68 z dne 15.12.2011) izdaja župan Občine Gornja Radgona 

S K L E P št. 174/2013 o prometnem režimu v mestu Gornja Radgona ob  Dnevu mrtvih, v četrtek dne 31. 10. 2013 in v petek 1. 11. 2013  

1.      člen

 

S tem sklepom se določi spremenjen prometni režim ob Dnevu mrtvih, v četrtek dne 31. 10. 2013 od 8.00 do 18.00 ure in v petek 1. 11. 2013 od 8.00 do 18.00 ure na krajevni mestni cesti LK 105221 ( Pokopališka ulica).

 

2.      člen

 

Na krajevni mestni cesti LK 105221 ( Pokopališka ulica) se vzpostavi enosmerni promet z vhodom na cesto LK 105221 s ceste R2-449 (Partizanska cesta) in izhodom na cesto JP 605201 (Prežihova ulica).

 

3.      člen

 

Za nemoteno odvijanje in varni potek prometa na krajevni mestni cesti LK 105221 (Pokopališka ulica) poskrbi Krajevna skupnost Gornja Radgona ob pomoči  medobčinskega redarstva in Policijske postaje Gornja Radgona.

 

4.      člen

 

Ustrezno prometno signalizacijo, ki bo označevala spremenjen prometni režim, postavi v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00) izvajalec gospodarske javne službe javna snaga – KOMUNALA RADGONA d.o.o.


 

Št. 37100-013/2013-U109
Gornja Radgona, dne 24. 10. 2013

                                                                                                                      ŽUPAN
                                                                                                     OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                              Anton Kampuš, l.r.