Stališča do pripomb iz druge javne razgrnitve na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona

datum: 21.12.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 12. redni seji dne 20. 12. 2012 obravnaval Stališča do pripomb iz druge javne razgrnitve na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona in sprejel naslednji

SKLEP:
1.      Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje Stališča do pripomb iz druge javne razgrnitve na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona, ki so bile podane v času njegove ponovne javne razgrnitve od 29. 10. 2012 do vključno 28. 11. 2012. Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPN občine Gornja Radgona so sestavni del tega sklepa. 
2.      Stališča so sestavni del zadeve postopka priprave OPN občine Gornja Radgona in se naslednji dan po sprejemu Stališča javno objavijo na oglasni deski Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ter na spletni strani. Stališča bodo javno objavljena do dneva sprejema Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona.


V skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta občina javno objavlja sprejeta stališča, ki so dosegljiva v priponki spodaj:

Stališča do pripomb iz druge javne razgrnitve na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona (PDF)