Objava Prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

datum: 11.12.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11), javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj, ki je bil dne 15. 11. 2012 objavljen v lokalnem časopisu PREPIH in na spletni strani Občine Gornja Radgona in na podlagi predloga komisije, ki je v skladu z 20. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanja v najem, proučila utemeljenost vlog, prispelih na javni razpis, objavlja Občina Gornja Radgona naslednjo

PREDNOSTNO LISTO za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem (PDF)