Seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

datum: 12.10.2012

kategorija: Seje delovnih teles

Sklicana je seja delovnega telesa občinskega sveta:

- 6. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v torek, 16. oktobra 2012, s pričetkom ob 15.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;