PRIJAVA ŠKODE – SUŠA 2012 – zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi suše v letu 2012 (rok do vključno 12. 10. 2012)

datum: 08.10.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO - PRIJAVA ŠKODE – SUŠA 2012(PDF)

OBRAZEC 2 - Ocena škode  v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročena po naravni nesreči (PDF)
OBRAZEC 2 - Ocena škode  v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročena po naravni nesreči (DOC)

OBVESTILO za vloge - suša 2012.jpg

* * *

 

PRIJAVA ŠKODE – SUŠA 2012 

Občina Gornja Radgona obvešča, da bo na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje, zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi suše v letu 2012.

1. Prijavo lahko oddajo kmetijska gospodarstva – fizične in pravne osebe, ki so utrpele škodo zaradi suše in so v času nastanka naravne nesreče bila vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Če KGM-MID ni urejen, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči. 

2. Škoda zaradi suše se lahko prijavi na posameznem kmetijskem gospodarstvu le, če skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč , ki jih uporablja gospodarstvo, dosega ali presega 1ha primerljivih kmetijskih površin. 

3. Oškodovanci naj prijavijo škodo na tistih kulturah, katerih škoda presega 30% poškodovanosti.   

4. Prijava (OBRAZEC 2) mora obvezno vsebovati vse podatke o oškodovancu in o kmetijskem gospodarstvu ter izpolnjeno tabelo o oceni škode na kulturi (razen stolpca D in G) in tabelo o možnosti za kmetijsko dejavnost.

Obvezen je podpis oškodovanca. 

5. Izpolnjene obrazce (OBRAZEC 2) lahko oškodovanci oddajo osebno v tajništvu Občine Gornja Radgona pri Simoni Petek, pisarna št. 26 (1. nadstropje) do vključno petka, 12. 10. 2012 do 13.00 ure.