Javni posvet »Ali si želimo PRIHODNOST REKE MURE s hidroelektrarnami?!« - 15. junija 2012

datum: 15.06.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

VABILO (PDF)

LRF-Pomurje-Javni posvet_HE Mura-15.06.2012.jpg

* * *

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje vabi na javni posvet o prihodnosti reke Mure, na katerem se želi soočiti pričakovanja in poglede ter stališča nevladnih organizacij iz Pomurja v povezavi s prihodnostjo reke Mure in predvsem s pričakovanji glede hidroelektrarn na reki Muri – trenutno aktualna Pobuda za DPN za HE Hrastje Mota na Muri. 

Posvet bo v petek, 15.6.2012 ob 18. uri, v konferenčni dvorani Hotela Vivat, Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice. 

Podrobnosti o posvetu najdete v priloženem vabilu.


Vse, ki se boste tega srečanja udeležili se naproša, da si dokumenta Študijo Trajnostnega razvoja območja ob reki Muri v povezavi z možnostjo HE izrabe reke in Pobudo Ministrstva za infrastrukturo in prostor za pripravo DPN ogledajo in proučijo v kolikor se še niste seznanili z vsebino.

Srečanje bo tako priložnost, da se spregovori o tem, kaj je spregledano, pozabljeno ali, čemu je v prihodnosti potrebno nameniti več poudarka in to izoblikuje v smernice (predlogi, priporočila, usmeritve….), ki se zbirajo na naslovu koordinatorja.

Koordinator in pobudnik bosta nato skupaj z investitorjem, Dravske elektrarne Maribor in izdelovalcem »Pobude« vse podane predloge analizirala in na njihovi osnovi pripravila osnutek sklepa o pripravi DPN ter ga poslala v nadaljnjo obravnavo.  

Prav tako se vas naproša, v kolikor imate še vsebine (predlogi, priporočila, usmeritve….) pripravljene v e-obliki, da jih posredujete na ,  saj bodo na ta način lažje izvedli administracijo skupne pobude.

Študijo Trajnostnega razvoja območja ob reki Muri v povezavi z možnostjo HE izrabe reke najdete na spletni povezavi: http://www.3xw.si/Krovna_studija%20TR_DEM_100610_fin.pdf

Pobudo Ministrstva za infrastrukturo in prostor za pripravo DPN v digitalni obliki najdete na povezavi: http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/vpogled_v_postopke_priprave_drzavnih_prostorskih_aktov/

Pobuda za organizacijo dogodka, je bila soglasno podprta s strani predstavnikov nevladnih organizacij za člane v Razvojnem svetu pomurske regije za naslednje programsko obdobje. 

Vljudno vabljeni!